టెన్త్ అర్హత తో బ్యాంకు ఉద్యోగాలు | సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా లో ఉద్యోగాలు

దేశ వ్యాప్తంగా ఉన్న తమ శాఖల్లో పని చేసేందుకు సెంట్రల్ బ్యాంక్ అఫ్ ఇండియా నుండి సఫాయి కర్మచారి కమ్ సబ్ స్టాఫ్ ఉద్యోగాలకు నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. కేవలం పది వ తరగతి అర్హతో 18 నుండి 26 సంవత్సరాలు లోపు వారు అప్లై చేసుకోవచ్చు. రిజర్వేషన్ బట్టి వయో సడలింపు ఉంటుంది. జూన్ 27 అప్లై చేసుకునేందుకు ఆఖరి తేది. 19,500 నుండి 35,815 వరకు నెలకు జీతం అందుతుంది.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top